Agroekologia i suwerenność żywnościowa – droga do zrównoważonego systemu rolnego i sprawiedliwości społecznej 

·

Agroekologia i suwerenność żywnościowa – droga do zrównoważonego systemu rolnego i sprawiedliwości społecznej 

·
Społeczności kierujące się zasadami agroekologii i suwerenności żywnościowej dążą do jak największego uniezależnienia od nakładów/dostaw zewnętrznych i do samowystarczalności, a zatem są o wiele bardziej odporne na wstrząsy związane z załamaniem rynku i fluktuacjami na rynkach finansowych.
Z numeru
Nowy Obywatel 34(85) / Zima 2020 " alt="">
komentarzy