Alex Gallo-Brown

publicysta mieszkający w Seattle, gdzie zajmuje się organizowaniem ruchu związkowego. Jest także poetą i prozaikiem podejmującym w swojej twórczości literackiej tematykę pracowniczą.