Avatar

Anna Czepiel

filozofka polityki i publicystka. Autorka książek „Szczęśliwy człowiek kontra dobry obywatel? Zmagania z myślą H. Arendt” (2018) i „Ontologia symetryzmu. Umiarkowanie polityczne jako nowy romantyzm” (2021). Szczególnie interesuje się zagadnieniami takimi jak napięcie między jednostką a wspólnotą, polaryzacja polityczna oraz szanse i zagrożenia dla demokracji bezpośredniej i indywidualizmu.