Avatar

Cezary Błaszczyk

doktor nauk prawnych, radca prawny (członek OIRP w Warszawie), adiunkt w Katedrze Historii Doktryn Polityczno-Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmuje się szeroko pojętą myślą wolnościową i filozofią prawa autorskiego.