Avatar

David Graeber

(ur. 1961) – amerykański antropolog, publicysta i aktywista obywatelski. Wieloletni pracownik Yale University (nieprzedłużenie z nim umowy, mimo znaczącego dorobku, stało się to przyczyną międzynarodowych protestów; podejrzewa się polityczny kontekst decyzji), następnie zatrudniony w London School of Economics. Naukowo zajmował się m.in. teoriami wartości, jako działacz obywatelski angażował się w protesty przeciwko światowym szczytom ekonomicznym, był też jednym z ważnych inicjatorów ruchu Occupy Wall Street (współorganizował pierwsze protesty w Nowym Jorku, a ponadto, zdaniem magazynu „Rolling Stone”, jest autorem sloganu „Jesteśmy 99%”). Pochodził z zaangażowanej politycznie rodziny robotniczej, określał się jako anarchista, należał do radykalnej organizacji syndykalistycznej Industrial Workers of the World. Autor wielu książek i setek tekstów, w tym głośnej teorii „gówno wartych prac” (bullshit jobs). Zmarł przedwcześnie i nagle we wrześniu 2020 r.