Avatar

Derrick Jensen

Urodzony w 1960 r., jest autorem książki „Thought to Exist in the Wild”, radykalnym działaczem ekologicznym i krytykiem tzw. głównonurtowego aktywizmu ekologicznego. Nazywany bywa „poetą i filozofem ruchu ekologicznego”.