Dominika Lichańska

Dominika Lichańska

(ur. 2001) – pochodzi z liczących mniej niż 140 mieszkańców Podskarbic Szlacheckich. Dumna córka i wnuczka kobiet, których determinacja i walka o lepszy byt ukształtowały jej poglądy. Członkini Łódzkiego Koła Młodych OZZ Inicjatywa Pracownicza, studentka socjologii na Uniwersytecie Łódzkim, feministka. Związana z Socjalnym Kongresem Kobiet od 2 lat, współorganizatorka jego IV edycji, bierze aktywny udział w życiu związku.