Avatar

dr Bartłomiej Błesznowski

historyk idei i socjolog wiedzy, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się współczesną myślą polityczną inspirowaną poststrukturalizmem, historią idei kooperatyzmu oraz radykalnymi koncepcjami emancypacji politycznej.

Razem z prof. Marcinem Królem prowadził serię wydawniczą „Genealogia współczesności. Historia idei w Polsce 1815–1939”, aktualnie wraz z dr Aleksandrą Bilewicz redaguje serię książek poświęconych tradycji i aktualności idei polskiego kooperatyzmu. Jest współtwórcą czterech projektów naukowych finansowanych z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki oraz społecznej inicjatywy badawczej „Laboratorium kooperacji”. Opublikował dwie monografie poświęcone myśli Michela Foucaulta: „Batalia o człowieka. Genealogia władzy Michela Foucaulta jako próba wyzwolenia podmiotu” (Warszawa 2009) oraz „Antyhumanistyczna teoria polityki w myśli Michela Foucaulta” (Kraków 2016). Od lat jest członkiem Kooperatywy Spożywczej „Dobrze”.