Avatar

dr hab. Łukasz Sroka

doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, historyk, infobroker, przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Historia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, członek Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk (na kadencję 2020–2023), członek Komisji Historii i Kultury Żydów Polskiej Akademii Umiejętności (PAU), w latach 2016–2019 visiting professor Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franka. W roku akademickim 2017/2018 prowadził zajęcia w Levinsky College of Education w Tel Awiwie w ramach programu Erasmus Plus. Badania naukowe koncentruje na historii i kulturze Żydów w XIX i XX wieku, historii elit, historii masonerii, historii Galicji, historii Krakowa i Lwowa oraz historii Izraela. Wspólnie z Mateuszem Sroką wydał książkę pt. „Polskie korzenie Izraela. Wprowadzenie do tematu. Wybór źródeł” (Kraków-Budapeszt 2015). Pod wspólną redakcją z Batyą Brutin wydał tom studiów pt. „Polish-Israeli Cooperation Experience, from Zionism to Israel” (Kraków-Kefar Sava 2017). Współautor podręcznika akademickiego pt. „Demokracja izraelska” (Warszawa 2018), do którego przedmowę napisał prof. Szewach Weiss. W 2018 roku w Berlinie ukazała się jego książka pt. „In the Light of Vienna. Jews in Lviv – between Tradition and Modernisation (1867-1914)”. Pod koniec 2019 roku ukazała się najnowsza książka jego autorstwa, pt. „Człowiek sukcesu w państwie sukcesów. Biografia Marcela Goldmana, krakowianina w Tel Awiwie”.