Avatar

Katarzyna Gajewska

Katarzyna Gajewska – otrzymała tytuł doktora nauk politycznych na Uniwersytecie Bremeńskim w 2008 r. Jest autorką licznych publikacji oraz książki „Transnational Labour Solidarity: Mechanisms of commitment to cooperation within the European trade union movement” (Routledge, 2009). Jej artykuły można znaleźć na Occupy.com, P2P Foundation Blog, Basic Income UK, basicincome.org, bronislawmag.com i LeftEast.