Eugeniusz Temkin

Urodzony w 1947 r. w ZSRR, pobyt w łagrze i na zesłaniu na Syberii do 1956 r. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracownik Komitetu Obrony Robotników oraz NOWEJ. Współpracownik niezależnego ruchu chłopskiego, kierownik Biura Wojewódzkiego Zarządu NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Skierniewicach. Internowany w grudniu 1981 r. Żonaty, dwójka dzieci. Syn Matyldy Temkin, bliskiej współpracownicy Janusza Korczaka.