Avatar

Fabio Belafatti

pochodzi z Włoch. Przez trzy i pół roku mieszkał w Litwie, a wcześniej m.in. w Łotwie i w Tadżykistanie. Jest wykładowcą i koordynatorem Ośrodka Studiów nad Współczesną Azją Centralną w Wilnie, wykłada również w Ośrodku Studiów Wschodnich Uniwersytetu w Wilnie.