Avatar

dr Mieczysław Groszek

(ur. 1951) – doktor ekonomii, absolwent SGPiS (SGSGH), w latach 1973–1989 był asystentem i adiunktem w Katedrze Ekonomii SGPSGP iS. Autor wielu publikacji naukowych i prasowych z zakresu integracji gospodarczej, ekonomiki przedsiębiorstwa i problematyki udziału samorządu pracowniczego w zarządzaniu. W latach 80. publikował w prasie podziemnej, wspierając ruch samorządów pracowniczych. Od 1990 r. związany z bankowością. W 1993 r. kierował zespołem przygotowującym ustawę o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (tzw. ustawa oddłużeniowa). Pełnił funkcję dyrektora, prezesa lub wiceprezesa różnych banków (m.in. Bank Własności Pracowniczej SA , BRE BRE Bank SA , Polski Bank Rozwoju SA ). Był przewodniczącym i/lub członkiem wielu rad nadzorczych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Obecnie wiceprezes Związku Banków Polskich.