Avatar

Guy Debord

Guy Debord (1931-1994) – pisarz, artysta, poeta. Współzałożyciel Międzynarodówki Sytuacjonistycznej. Autor m.in. głośnej książki „Społeczeństwo spektaklu” (1967), będącej radykalną i wieloaspektową krytyką rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, zwłaszcza jego kapitalistycznej postaci.