Avatar

Ignacy Dudkiewicz

(ur. 1991) – studiuje filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, jest redaktorem działu „Wiara” kwartalnika „Kontakt. Magazyn nieuziemiony” (MagazynKontakt.pl). Wychowawca młodzieży w warszawskim Klubie Inteligencji Katolickiej, gdzie opiekuje się gromadą gimnazjalistów. Publikował w miesięczniku „Znak” i kwartalniku „Trzeci Sektor”.