Avatar

Jakub Bartak

Jakub Bartak (ur. 1988) – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pracuje w Katedrze Mikroekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie zajmuje się zależnościami między rozwojem gospodarczym a nierównościami ekonomicznymi.