Avatar

Jakub Krzyżanowski

współpracownik „Nowego Obywatela”.