Avatar

James Connolly

irl. Séamas Ó Conghaile (1868–1916) – irlandzki działacz socjalistyczny, związkowy i niepodległościowy. Pochodził z rodziny robotniczej, pracował od 14. roku życia w przemyśle i handlu. Współzałożyciel Irlandzkiej Socjalistycznej Partii Republikańskiej, wieloletni lider lewicowej części irlandzkiego ruchu narodowowyzwoleńczego, autor setek tekstów publicystycznych i wielu broszur programowych, mówca wiecowy, propagator działalności w związkach zawodowych. W latach 1903–1910 przebywał na emigracji zarobkowej w USA, gdzie związany był z emigranckimi lewicowymi środowiskami irlandzkimi oraz działał w radykalnym związku zawodowym Industrial Workers of the World. Po powrocie należał do grona współzałożycieli Irish Labour Party, był też liderem wielkiego strajku w Dublinie w roku 1913. W marcu 1916 należał do grona inicjatorów powstania wielkanocnego przeciwko brytyjskiej okupacji Irlandii, pełnił funkcję komendanta powstańczej brygady w Dublinie oraz nieformalnego dowódcy całego powstania. Po stłumieniu powstania więziony, a następnie rozstrzelany 12 maja 1916 r. przez pluton egzekucyjny. Był jednym z czołowych myślicieli łączących idee socjalistyczne z kwestiami narodowymi i niepodległościowymi.