Avatar

Jana Spilková

(ur. 1979) – czeska naukowiec, obecnie profesor, a od 2014 pracownica naukowa Uniwersytetu Karola w Pradze, w latach 2015–2020 była ekspertką czeskiego Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego. Specjalizuje się w tematyce związków problemów społecznych z kontekstem geograficznym, demograficznym i regionalno-kulturowym, w tym przez dekadę zajmowała się naukowo problemami młodzieży w Czechach.