Avatar

Paweł Jaworski

– urbanista i filozof, zajmujący się dialogiem społecznym w planowaniu przestrzennym, projektowaniem partycypacyjnym oraz analizą danych przestrzennych. Związany z Fundacją Napraw Sobie Miasto, Towarzystwem Urbanistów Polskich o/Katowice, czasopismem „Autoportret”, zespołem Medialab Katowice oraz kolektywem MIASTOPROJEKT. Uczestniczy w przygotowaniu i realizacji procesów konsultacji dotyczących zagospodarowywania przestrzeni w ośrodkach miejskich i wiejskich. W ramach projektu edukacyjnego Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów prowadzi grupę Maplab, powołaną w celu badania historii urbanistycznej miasta za pomocą danych. Jeden z kuratorów wystawy „Apetyt na radykalną zmianę. Katowice 1865–2015”.