Avatar

Karol Muszyński

– post-doctoral researcher na uniwersytecie KU Leuven w Belgii, doktor nauk prawnych. Naukowo zajmuje się zatrudnieniem na platformach cyfrowych oraz naruszeniami i obchodzeniem prawa pracy. Autor książki „Polityka regulacji zatrudnienia w Polsce. Kryzys ekonomiczny a destandaryzacja stosunków pracy” (2019).