Avatar

Katarzyna Górzyńska-Herbich

Katarzyna Górzyńska-Herbich – absolwentka polonistyki i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Jako redaktorka językowa współpracuje z „Nowy Obywatelem”, Oficyną Wydawniczą SGH, Teologią Polityczną oraz innymi wydawnictwami. Członek zespołu redakcyjnego kwartalnika „Tekstualia”.