Avatar

Kate Aronoff

jest dziennikarką-freelancerką oraz koordynatorką ds. komunikacji w New Economy Coalition, amerykańskiej organizacji non profit zrzeszającej ponad sto grup w ruchu pracującym nad prospołecznymi zmianami strukturalnymi w gospodarce.