Avatar

Radosław Kossakowski

– doktor habilitowany, profesor socjologii na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie pełni także stanowisko Dyrektora Instytutu Socjologii oraz Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki socjologiczne. Naukowo zajmuje się przede wszystkim socjologią sportu. W ostatnich latach napisał i opublikował kilka książek na temat kultury kibicowania, jego artykuły ukazują się w najważniejszych międzynarodowych czasopismach naukowych na świecie. Obecnie prowadzi badania dotyczące transformacji piłki nożnej w Polsce po 1989 roku.