Krzysztof Brzeźniak

(ur. 1986) – od 2013 roku pracownik służby BHP w górnictwie węgla kamiennego, od 2017 przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”-80, od 2022 biegły sądowy ds. BHP przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, od marca 2023 właściciel firmy KiBhp Kompleksowo i Bezpiecznie.