Avatar

Maciej Szlinder

Maciej Szlinder – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii; socjolog, ekonomista. Prezes Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego (dochodpodstawowy.pl), członek hiszpańskiej Sieci Dochodu Podstawowego (Red Renta Básica) i sieci europejskiej (Unconditional Basic Income Europe). Redaktor czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”. Członek Rady Krajowej Partii Razem. Publikował m.in. w „Basic Income Studies”, „Nowej Krytyce”, „Filo-Sofiji”, „Dzienniku Gazecie Prawnej” i „Przeglądzie Ekonomicznym”. Tłumacz – współtłumaczył m.in. książki „Nierówności: Co da się zrobić?” Anthony’ego Atkinsona (2017), „Kartę Prekariatu” Guya Standinga (2015) czy „Bunt miast” Davida Harveya (2012). Autor książki „Bezwarunkowy dochód podstawowy. Rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku” (2018).