Avatar

Magdalena Kozela

– doktor nauk o zdrowiu, epidemiolożka, absolwentka zdrowia publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół klasycznych, ale i nowych determinantów chorób cywilizacyjnych (w szczególności chorób układu krążenia), a także zapobiegania chorobom zakaźnym. Autorka i współautorka prac naukowych opisujących znaczenie psychospołecznych czynników ryzyka i ich związek ze stanem zdrowia mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej.