Avatar

Małgorzata Greszta

Publikowała m.in. w „Glissandzie”, „małej kulturze współczesnej”, „Fragile”, „Czasie Kultury”. Interesuje się tematyką z pogranicza kultury i filozofii, zwłaszcza kwestiami, w które wmieszane są procesy rynkowe. Zajmuje się też sztuką wizualną.