Avatar

Martine Orange

francuska dziennikarka i redaktorka ekonomiczna, pracująca niegdyś m.in. w „L’Usine nouvelle”, „Monde”, „Challenges”, „La Tribune”, od roku 2006 związana z „Mediapart”. Autorka kilku książek o rodach biznesowych, niejasnym pochodzeniu fortun i oszustwach podatkowych.