Mateusz Jurewicz

uczeń liceum, marksista, pracownik. Chciałby przyczynić się do budowy lepszego, sprawiedliwego świata dla wszystkich nie tylko dla garstki bogatych.