Avatar

Michael Hauser

czeski filozof, tłumacz, wykładowca na Uniwersytecie Karola w Pradze. Autor m.in. monografii „Adorno: moderna a negativita” oraz przekładów („The Ticklish Subject” S. Žižka, „Dialektyka oświecenia” M. Horkheimera i T. W. Adorna). Założyciel stowarzyszenia SOK – Socialistický kruh, które zajmuje się popularyzacją współczesnej myśli lewicowej w Czechach.