Avatar

Michał Beim

(ur. 1979) – doktor nauk o ziemi, absolwent gospodarki przestrzennej na UAM. Adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta w Instytucie Mobilności i Transportu na Uniwersytecie Technicznym w Kaiserslautern. W latach 2014–2016 oraz ponownie od 2020 r. członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W latach 2016–2017 członek zarządu Polskich Kolei Państwowych. Autor lub współautor ponad 80 publikacji naukowych i kilkudziesięciu artykułów na łamach prasy codziennej lub branżowej. Bada związki planowania przestrzennego z polityką transportową. Od 2009 r. ekspert Instytutu Sobieskiego w Warszawie.