Avatar

Murray Bookchin

(1921–2006) – myśliciel, teoretyk, publicysta lewicowo-anarchistyczny z Nowego Jorku. Początkowy związany z radykalną lewicą marksowsko-komunistyczną, odszedł z niej i związał się z ruchem anarchistycznym i lewicą wolnościową. Należał do grona prekursorów nowej fali myśli ekologicznej w latach 60., krytykował kapitalistyczno-przemysłową urbanizację i jej negatywne skutki, wspierał nowe tendencje w ruchach lewicowych – ekologię, feminizm itp. – ale krytykował tendencje indywidualistyczne i „politykę stylu życia” zamiast walk społecznych. Głównym wątkiem jego dorobku jest decentralizacja władzy politycznej, oddolna samorządność, odnowienie demokracji na szczeblu lokalnym, „komunalizm” jako alternatywa wobec zarówno kapitalizmu, jak i scentralizowanej władzy państwowej. Autor ponad 20 większych rozpraw oraz setek artykułów. Jeden z najważniejszych myślicieli „alternatywnych” II połowy XX wieku.