Avatar

Nancy Fraser

Nancy Fraser (ur. 1947) – jest amerykańską feministką, wyznawczynią teorii krytycznej w naukach społecznych. Wykłada nauki polityczne oraz filozofię na The New School w Nowym Jorku. Znana ze swojej krytyki polityki tożsamościowej oraz z pracy filozoficznej nad koncepcją sprawiedliwości. Krytykuje współczesny liberalny feminizm za porzucenie tematyki sprawiedliwości społecznej. W 2010 r. zdobyła Nagrodę Alfreda Schultza, przyznawaną przez Amerykańskie Towarzystwo Filozoficzne.