Avatar

prof. Bogusław Grużewski

prof. Bogusław Grużewski (Boguslavas Gruževskis) – dyrektor Litewskiego Centrum Badań Socjalnych; profesor Uniwersytetu Wileńskiego. Od roku 2002 Ekspert Komisji Europejskiej do spraw polityki zatrudnienia i rynku pracy. Międzynarodowy ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Od 2016 r. ekspert programu Komisji Europejskiej SOCIEUX+. W latach 2017-2018 – doradca Premiera Litwy do spraw rozwoju społecznego.