Avatar

Radosław Stupak

– psycholog, obronił w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego doktorat z psychologii pt. „Model biomedyczny w psychopatologii i opozycja wobec niego. Perspektywa psychologiczna”. Ukończył również studia doktoranckie z filozofii w Instytucie Filozofii UJ. Studiował także m.in. na Petersburskim Uniwersytecie Państwowym, Uniwersytecie Radbouda, Uniwersytecie w Groningen i ukończył dwuletnie szkolenie z psychoterapii przy Collegium Medicum UJ. Publikował m.in. w czasopismach „Diametros”, „Psychiatria Polska”, „Archives of Psychiatry and Psychotherapy”, „Theory & Psychology”, „International Journal of Environmental Research and Public Health”, „Psikhologicheskii Zhurnal”. Recenzował dla „Theory & Psychology” i „Journal of Humanistic Psychology”. Zatrudniony w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.