Avatar

Sarah Jaffe

dziennikarka pisująca o gospodarce, związkach zawodowych i ruchach społecznych do czasopism takich jak „Nation”, „Dissent”, „American Prospect” i „Jacobin”. Była redaktor naczelną serwisu społeczno-politycznego Alternet.