Avatar

Damian Temimi

(ur. 1987) – absolwent stosunków międzynarodowych (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) i słuchacz podyplomowych studiów mediów i reklamy (Uniwersytet Gdański). Autor artykułów naukowych w „Colloquium WNHiS AMW” i „Krakowskich Studiach Międzynarodowych”. Interesuje się krytyczną analizą dyskursu. Zwolennik interdyscyplinarnego podejścia w naukach społecznych.