Avatar

Weronika Grzebalska

jest socjolożką, doktorantką w Szkole Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk i Prezeską Polskiego Towarzystwa Genderowego. Jej badania koncentrują się na militaryzmie, bezpieczeństwie narodowym i polityce prawicy z uwzględnieniem relacji płci. Autorka m.in. książki „Płeć powstania warszawskiego” (2013), stypendystka programu Trajectories of Change Fundacji ZEIT.