Avatar

Wojciech Woźniak

– dr socjologii, pracuje na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą fińskiego modelu społeczno-gospodarczego, relacji między sportem a polityką, nierówności społecznych, dyskursu publicznego (szczególnie zjawiska paniki moralnej). Jest autorem lub współautorem trzech książek oraz 70 recenzowanych artykułów w czasopismach i tomach zbiorowych. Publikował m.in. w „Journal of Sport and Social Issues”, „Sport in Society”, „Problems of Post-Communism”, „Contemporary Politics”, „International Labor and Working Class History” oraz „Communist and Post-Communist Studies”. Ostatnio wydał w wydawnictwie Routledge książkę „Politics, Ideology and Football Fandom: The Transformation of Modern Poland” (wspólnie z Radosławem Kossakowskim i Przemysławem Nosalem), a obecnie pisze książkę o fińskich politykach publicznych. Jest członkiem Polskiego i Fińskiego Towarzystwa Socjologicznego (Westermarck Society).