Avatar

dr hab. Andrzej Zybała

(ur. 1966) – dr hab., profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2014 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Naukowo zajmuje się zagadnieniami polityki publicznej, dialogu społecznego, rządzenie publicznego. Prowadzi wykłady i szkolenia poświęcone polityce publicznej, w tym, rynkowi pracy, polityce społecznej, integracji europejskiej, nauce o państwie. Przewodniczący rady naukowej kwartalnika „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” (wydawanego przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej), członek redakcji kwartalnika „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies”, wydawanego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Publicznej, członek zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ATD Quart Monde.
W 2016 r. opublikował książkę pod tytułem: „Polski umysł na rozdrożu. Wokół kultury umysłowej w Polsce. W poszukiwaniu źródeł niepowodzeń części naszych działań publicznych”. Wcześniej opublikował „Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa” (2013) oraz „Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce
i w innych krajach” (2012).