Chesterton – wybór publicystyki radykalnej. Do pobrania całkiem za darmo!

Zachęcamy do pobrania i lektury elektronicznej publikacji z wyborem tekstów Gilberta Keitha Chestertona, przygotowanej przez „Nowego Obywatela”. Zbiór zatytułowany „W imię wolności” ukazuje mniej znane oblicze ideowe tego myśliciela, pisarza i publicystyce. I dość odległe od tego, z czym jest on kojarzony, szczególnie w Polsce – czyli od prawicowości.

Książka to wybór 17 tekstów przygotowanych i przetłumaczonych przez zasłużonego promotora dorobku Chestertona, Macieja Sobiecha. Mamy tu publicystykę społeczną, wrażenia z podróży, a także szkice formalnie literackie, a w praktyce ukazujące poglądy autora oraz jego ideologiczne sympatie i antypatie. Tłumacz i autor wyboru przekonuje we wstępie: jest to obraz człowieka, który całe swoje życie nieomal poświęcał obronie politycznych i ekonomicznych praw ubogich. Zajadłego antykapitalisty i demokraty. Krytyka oligarchicznej ery wiktoriańskiej, podobnie jak i wszelkiej oligarchii w ogóle. Gorącego zwolennika Wielkiej Rewolucji Francuskiej i piewcy ruchów wyzwoleńczych XIX stulecia. Romantyka i obrońcy literatury ludowej i popularnej. Kogoś, kto nawet najbardziej tradycyjnych i „starosystemowych” instytucji (choćby, żeby daleko nie szukać, Kościoła) bronił, może i nieco utopijnie, ale szczerze, szukając w nich tego, co demokratyczne, ludowe – „ludzkościowe”. Słowem: obraz radykała.

Książka ma 256 stron. Powstała w całości dzięki pracy społecznej – translatorskiej, redakcyjnej, graficznej, technicznej itp. Ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej. Do pobrania całkiem za darmo w trzech formatach:

Zapraszamy do lektury!

Jeśli chcesz nas wesprzeć, abyśmy mogli w przyszłości robić podobne rzeczy, wesprzyj finansowo „Nowego Obywatela” – szczegóły tutaj: https://nowyobywatel.pl/pomoc/