Informacja o rodo


25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie nowyobywatel.pl/

Niniejszym informujemy Cię więc, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych

Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” z siedzibą w Zawiercie, przy ul. Daszyńskiego 55, jest Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: biuro@nowyobywatel.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?


Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas
rejestracji w celu dokonania zakupu na stronie nowyobywatel.pl

 • Twoje imię i nazwisko,

 • Twój adres,

 • Twój numer telefonu,

 • Twój adres e-mail,

 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli cele i podstawy przetwarzania.

* w celu otrzymywania przez Ciebie informacji handlowych, tzn. wszelkiej formy reklam, promocji, newsletter, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1)

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

 • w celu realizacji zamówienia i dostarczenia go pod Twój adres;

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 • prawo do usunięcia swoich danych

 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.