Są skuteczniejsze instrumenty

Z rozmawia ·

Są skuteczniejsze instrumenty

Z rozmawia ·

Najbogatsi samozatrudnieni mają prawo do niskiego podatku liniowego, co skutkuje ogromnymi nierównościami. Tego problemu nie da się rozwiązać zwiększając wysokość płacy minimalnej.

Dział
Wywiady
komentarzy
Przeczytaj poprzednie