Robert Cyglicki

Wołanie dla Puszczy

Z rozmawia ·

Wołanie dla Puszczy

Z rozmawia ·

To ostatni naturalny las nizinny w strefie umiarkowanej w Europie. Wbrew obietnicom i publicznym deklaracjom Ministra Środowiska, jego wycinka trwała i trwa.

Dział
Wywiady
komentarzy
Przeczytaj poprzednie