Listy do mA�odego przyjaciela

StanisA�aw Thugutt - Listy do mA�odego przyjaciela

Wznowienie waA?nego tekstu lidera lewicy ludowej StanisA�awa Thugutta a�zListy doA�mA�odego przyjacielaa�?, wA�opracowaniu iA�zA�posA�owiem autorstwa Remigiusza Okraski, redaktora naczelnego a�zNowego Obywatelaa�? oraz portalu Lewicowo.pl.

Jak czytamy wA�posA�owiu, a�zListy doA�mA�odego przyjacielaa�?, wydane poA�raz pierwszy wA�roku 1929, zyskaA�y znacznA� popularnoA�A� wA�rA?d wiejskiej mA�odzieA?y pozostajA�cej wA�krA�gu oddziaA�ywania ruchu ludowego. Ich rangA� dobrze oddaje potoczna nazwa nadana tejA�ksiA�A?eczce, oA�ktA?rej wA�latach 30. mA?wiono a�zkatechizm mA�odych ludowcA?wa�?. Autorem byA� znany dziaA�acz lewicy ludowej (najpierw przywA?dca PSL a�zWyzwoleniea�?, pA?A?niej jeden zA�liderA?w lewego skrzydA�a Stronnictwa Ludowego), minister spraw wewnA�trznych wA�rzA�dach DaszyA�skiego iA�Moraczewskiego, wybitny popularyzator iA�dziaA�acz ruchu spA?A�dzielczego. a�zListy doA�mA�odego przyjacielaa�? toA�zbiA?r wezwaA� etyczno-spoA�ecznych, skierowanych doA�mA�odzieA?y wiejskiej.

Niniejsza edycja toA�szA?ste wydanie, poA�wznowieniach zA�lat 1939, 1944, 1946 iA�2002.

Pobierz broszurA� w formacie epub, mobi lub pdf.

BroszurA� w wersji papierowej moA?na zdobyA� kupujA�c kwartalnik a�zNowy Obywatela�? nrA�10 (61) a�� zamawiajA�c uA�wydawcy.

Dofinansowano ze A�rodkA?w Ministerstwa Kultury iA�Dziedzictwa Narodowego.

Ministerstwo Kultury iA�Dziedzictwa Narodowego

Możliwość komentowania jest wyłączona.