Stanisław Thugutt - Listy do młodego przyjaciela

Listy do młodego przyjaciela

·

Listy do młodego przyjaciela

Stanisław Thugutt ·

Stanisław Thugutt - Listy do młodego przyjaciela

Wznowienie ważnego tekstu lidera lewicy ludowej Stanisława Thugutta „Listy do młodego przyjaciela”, w opracowaniu i z posłowiem autorstwa Remigiusza Okraski, redaktora naczelnego „Nowego Obywatela” oraz portalu Lewicowo.pl.

Jak czytamy w posłowiu, „Listy do młodego przyjaciela”, wydane po raz pierwszy w roku 1929, zyskały znaczną popularność wśród wiejskiej młodzieży pozostającej w kręgu oddziaływania ruchu ludowego. Ich rangę dobrze oddaje potoczna nazwa nadana tej książeczce, o której w latach 30. mówiono „katechizm młodych ludowców”. Autorem był znany działacz lewicy ludowej (najpierw przywódca PSL „Wyzwolenie”, później jeden z liderów lewego skrzydła Stronnictwa Ludowego), minister spraw wewnętrznych w rządach Daszyńskiego i Moraczewskiego, wybitny popularyzator i działacz ruchu spółdzielczego. „Listy do młodego przyjaciela” to zbiór wezwań etyczno-społecznych, skierowanych do młodzieży wiejskiej.

Niniejsza edycja to szóste wydanie, po wznowieniach z lat 1939, 1944, 1946 i 2002.

Pobierz broszurę w formacie epub, mobi lub pdf.

Broszurę w wersji papierowej można zdobyć kupując kwartalnik „Nowy Obywatel” nr 10 (61) – zamawiając u wydawcy.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

komentarzy