Związki w kryzysie

Z Magdaleną Bernaciak rozmawia ·

Związki w kryzysie

Z Magdaleną Bernaciak rozmawia ·

Według raportu CBOS-u z czerwca 2017 roku, 5 procent Polaków i Polek, tj. 11 procent pracowników najemnych, jest członkami związków zawodowych. Są oni zrzeszeni głównie w trzech centralach: „Solidarności”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Trend spadkowy w tym zakresie widoczny był przez większość okresu potransformacyjnego: pomiędzy 1990 a 2010 rokiem spadek uzwiązkowienia wyniósł aż 61 procent!

Dział
Wywiady
komentarzy
Przeczytaj poprzednie