Nowa reprezentacja dla nowego świata pracy

Z Reinerem Hoffmannem rozmawia ·

Nowa reprezentacja dla nowego świata pracy

Z Reinerem Hoffmannem rozmawia ·

Oblicza pracy zmieniają się na naszych oczach. Istotną rolę odgrywają tutaj globalizacja, nowe technologie, przemiany demograficzne czy kulturowe. W jaki sposób zmienia się nasze rozumienie pracy, funkcjonowania jej rynku oraz interesów pracowniczych? Jak wygląda działalność związków zawodowych w XXI wieku? Jakiego typu wsparcia na rynku pracy w przyszłości potrzebować będą osoby pracujące? Jaką rolę odgrywa w tym wszystkim Europa?

Dział
Wywiady
komentarzy
Przeczytaj poprzednie