Czy w Polsce istnieje ruch pracowniczy? Strajki i inne formy kontestacji 

Czy w Polsce istnieje ruch pracowniczy? Strajki i inne formy kontestacji 

Liczba strajków w Polsce jest bardzo niska. Strajkuje się mało i rzadko, a w protestach bierze udział niewiele osób. Trudności i ryzyko wiążące się z organizacją legalnego protestu, skłaniają związkowców i związkowczynie do szukania alternatywnych, niekonfrontacyjnych rozwiązań: negocjacji lub prób osiągnięcia celu przez wpływ polityczny.
komentarzy