Polskość i socjalizm. Józef Kwiatek (1874–1910) 

·

Polskość i socjalizm. Józef Kwiatek (1874–1910) 

·
Był zdecydowanym i niewzruszonym zwolennikiem postulatu niepodległości Polski: „Dążenie do niepodległości narodowej tak samo jak dążenie do ustroju demokratycznego nie tylko nie może przeczyć socjalizmowi, ale jest wprost conditio sine qua non wolnościowych tendencji socjalistycznych”.
komentarzy